Yến Sào Cần Giờ trực tiếp nuôi và bán, có đủ chứng nhận của nhà nước, giá hợp lý

BẢNG BÁO GIÁ CỦA YẾN SÀO CẦN GIỜ LỘC THIÊN

+ Yến Tươi Làm Từ Yến Vụn , giá: 350.000đ/100g.

+ Yến Tươi Làm Từ Yến Nguyên Tổ , giá: 400.000đ/100g.

+ Yến Vụn Thô, giá: 1.100.000đ/100g.

+ Yến Bể Thô, giá: 1.400.000đ/100g.

+ Chân tổ yến, giá: 1.500.000đ/100g.

+ Tổ thô tam giác (góc), giá: 1.700.000đ/100g.

+ Tổ thô tam giác lớn (góc), giá: 1.800.000đ/100g.

+ Tổ thô loại 13-16 tổ/100g, ít lông, giá: 2.200.000/100g.

+ Tổ thô loại vừa 10-12 tổ/100g, ít lông, giá: 2.400.000/100g.

+ Tổ thô loại lớn 8-9 tổ/100g, ít lông, giá: 2.600.000/100g.

+ Tổ tinh chế VỤN làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.200.000đ/100g.

+ Tổ tinh chế BỂ làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.500.000đ/100g.

+ Tổ tinh chế từ YẾN NGUYÊN TỔ làm sạch lông hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, giá: 2.800.000đ/100g.

+ Tổ sơ chế rút lông nguyên tổ từ tổ thô đẹp, giá: 3.400.000đ/100g.

+ Chân Yến Tinh Chế, giá: 2.400.000đ/100g.

+ Hồng Yến Thô, giá: 3.000.000đ/100g.

+ Hồng Yến Rút Lông, giá: 4.000.000đ/100g.

Mã tin:713266

Ngày đăng:28/07/2015

Nơi đăng:Hồ Chí Minh » H.Cần Giờ

Giá:1.100.000 đ

Hình ảnh:Chi tiết

Loại tin:Tin miễn phí

http://www.thegioivatgia.com/mc-content/uploads/f/yen-sao-can-gio-truc-tiep-nuoi-va-ban-co-du-chung-nhan-cua-nha-nuoc-gia-hop-ly-1438137734.jpg

http://www.thegioivatgia.com/mc-content/uploads/f/yen-sao-can-gio-truc-tiep-nuoi-va-ban-co-du-chung-nhan-cua-nha-nuoc-gia-hop-ly-1438136965.png

http://www.thegioivatgia.com/mc-content/uploads/f/yen-sao-can-gio-truc-tiep-nuoi-va-ban-co-du-chung-nhan-cua-nha-nuoc-gia-hop-ly-1438137737.jpg

http://www.thegioivatgia.com/mc-content/uploads/f/yen-sao-can-gio-truc-tiep-nuoi-va-ban-co-du-chung-nhan-cua-nha-nuoc-gia-hop-ly-1438137195.jpg

http://www.thegioivatgia.com/mc-content/uploads/f/yen-sao-can-gio-truc-tiep-nuoi-va-ban-co-du-chung-nhan-cua-nha-nuoc-gia-hop-ly-1438137522.jpg